Index
Studii preliminare privind efectele quercetinei asupra
fluiditatii membranare si viabilitatii/proliferarii
celulare a limfoblastilor T (Jurkat) 


   Lista documente PDF:

  1. Introducere
  2. Material si metoda
  3. Rezultate (1)
  4. Rezultate (2)
  5. Rezultate (3)
  6. Rezultate (4)
  7. Concluzii
  8. Bibliografie