Descrierea examenului de Biofizica Medicala  - UMF Carol Davila

1) Examenul scris consta intr-un test grila compus din 30 de intrebari; testul dureaza 45 de minute.

2) Fiecare student primeste aleator o varianta de test.

3) Distributia materiei de curs in testul grila:
Intrebarile sunt distribuite in mod similar intre toate variantele de test acoperind toate capitolele de curs; ele sunt prezentate intr-o ordine aleatorie in formularul (varianta) de test. Randomizarea distributiei intrebarilor a fost realizata de un calculator.
Important: Din fiecare capitol de curs studiat sunt cuprinse 2-3 intrebari*.
*Exceptie face cursul de "Psihofizica; Biocibernetica", din care este aleasa o singura intrebare.

4) Gradul de dificultate:
  - un numar de trei - patru intrebari per test (din cele 30) au un grad de dificultate sporit; aceste intrebari fac diferenta intre notele 8, 9 si 10. Sunt intrebari sintetice, care testeaza abilitatea de face conexiuni intre notiuni din cursuri diferite sau abilitatea de a judeca mai multe notiuni separate intr-un context unitar.
  - un numar de cca 10-12  intrebari au un grad de dificultate scazut;
   -restul intrebarilor au un grad de dificultate mediu.

5) Promovarea examenului:
     - pentru promovarea examenului este necesar sa se raspunda corect la minim 12 intrebari (ceea ce corespunde notei 5).
     - fiecare raspuns corect este punctat cu 0.3 puncte; 1 punct este acordat din oficiu.
     - modalitatea de calcul a notei finale este descrisa in detaliu aici.

6) Structura intrebarilor: toate intrebarile sunt compuse astfel:
 
  Un enunt despre un subiect din materia de examen este urmat de doua afirmatii: afirmatia I si afirmatia II, legate de acest enunt.
  Studentul trebuie sa evalueze daca enuntul I este corect/fals si daca enuntul II este corect/fals.  Enunturile nu sunt de tipul "cauza efect" decat daca este explicitat in mod clar acest lucru in enuntul intrebarii.

Exemplu de intrebare:

În urma interacţiunii radiaţiilor neionizante cu substanţa se pot produce:
    I. Scindări ireversibile ale proteinelor
    II. Excitarea atomilor şi moleculelorRaspunsul este notat in formularul de raspuns, astfel:

"A"    -    afirmatia I este adevarata,         afirmatia II este adevarata
"B"    -    afirmatia I este adevarata,         afirmatia II este falsa
"C"    -    afirmatia I este falsa,             afirmatia II este adevarata
"D"    -    afirmatia I este falsa,             afirmatia II este falsa.


Raspunsul se marcheaza in formularul de raspuns cu stilou / pix / marker (se exclude folosirea creionului, care se poate sterge). Formularul de raspunsuri se preda semnat si datat de catre student.
Pentru numeroase exemple de teste grila cu astfel de intrebari, disponibile si online, consultati sectiunea Bibliografie a sectiunii de cursuri.

7) Corectarea raspunsurilor de examen este publica (ca la examenul de admitere sau de rezidentiat), se face de catre o comisie compusa din cel putin 2 cadre didactice si un secretar. La corectare si la calculul notei asista studentul precum si colegii de grupa. Eventualele contestatiile privind numararea raspunsurilor corecte si calculul notei se rezolva pe loc, public. Eventualele contestatii privind formularea intrebarilor se discuta a doua zi lucratoare, in comisie, la sediul disciplinei.